Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie

Menu:

Adres:
Ul. Okrzei 38
  • 22-300 Krasnystaw
  • tel:(82) 576-65-95
  •                                           
  •     
  •     Stronę prowadzi:
a.studio
   
    Copyright © 2011
                       Ogłoszenia duszpasterskie                       

ÓSMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
26 lutego 2017

1. W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy; jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego; jest głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc żywy i świadomy udział we Mszy Świętej, wskazujemy na żywotność naszej wiary, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie.

2. Dzisiaj rozpoczynamy 50 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.

3. Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu 1 marca, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia o godz. 7.00, 9.00, 17.00. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy –  ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

4. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

5. Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać będą kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).

6. W Środę Popielcową przypada również święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

W Pierwszy czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu ofiarujmy w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. Adoracja Najśw. Sakramentu  od godz. 15.00 - 17.00 w ciszy a po Mszy św. o godz. 17.00 Adoracja wspólna – Godzina Święta  do godz. 19.00 - (w czasie Adoracji okazja do spowiedzi świętej)
W Pierwszy Piątek okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej od godz. 6.00  i od godz. 16.00 i Komunia Święta wynagradzająca Boskiemu Sercu za wszystkie nasze grzechy i grzechy naszych bliskich.
W Pierwszy Piątek  - Droga Krzyżowa  o godz. 16.20   -  z udziałem dzieci I po Mszy św. o godz. 17.00  - Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży.
W Pierwszą Sobotę  na Mszy św. o godz. 9.00 w modlitwach Matce Najświętszej polecamy siostry i braci z Kółek Różańcowych i ich rodzin  oraz wszystkich Czcicieli Różańca św. – połączona ze zmianą tajemniczek różańcowych .

8. W sobotę, 4 marca, w liturgii czcimy św. Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani rywalizacją w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza i polityka jest dziełem Pana Boga, a odczytana jako powołanie może stać się też drogą do świętości. Ponieważ św. Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności Kościół i cały naród litewski.

9. Bóg zapłać Paniom: Jadwidze, Teresie, Maryli i Panu Henrykowi, za trud zbierania ofiar oraz  pomoc i wszystkim ofiarodawcom za wsparcie. Dziękujemy rodzinom z ulic: Chmielna 5, Okrzei 18, Okrzei 24, Okrzei 29, Mickiewicza 3, PCK 10, PCK - domki, Sobieskiego 10, Głowackiego 4.  

10. Dzisiaj  (26 lutego) o godz. 18.00 spotkanie wszystkich .którzy się zgłosili  i tych ,którzy są chętni na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii  w domu parafialnym.

11. Uczniowie i grono pedagogiczne Zespołu Szkół nr1 w Krasnymstawie zapraszają na koncert charytatywny „Dla Madzi” –  Jutro - 27 lutego (poniedziałek) o godz. 17.00  w Krasnostawskim Domu Kultury – wstęp 10 zł.  Więcej informacji na plakacie  tablicy ogłoszeń.

12. Konferencje przedmałżeńskie rozpoczną się 3 marca (piątek) o godz. 19.00 w sali katechetycznej na plebanii.

13.  Film o Bł. Karolinie Kózkównie pt: „Zerwany kłos” w naszym kinie. Seanse w dniach:   
                              7  -  12 marca  - godz. 14.15      
                           15  -  16 marca  - godz. 14.15  
                         bilety : normalny  - 14 zł , ulgowy  - 12 zł

14.  Intencje Mszalne na ten tydzień są wywieszone na tablicy ogłoszeń.

15. Prasa katolicka: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”

16. W przyszłą niedzielę (5 marca) po Mszy św. o godz. 10.30 – Spotkanie rodziców dzieci klas III przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej

Solenizantów i jubilatów tego tygodnia pragniemy zapewnić o naszej życzliwości i modlitwie.
                                                                               
starsze